Gebruik jij jouw nieuwe btw-id al?

Waarschijnlijk heb jij ergens in de afgelopen weken een blauwe envelop bij de post gevonden. Nee, niet weer een verzoek tot het doen van aangifte, maar een met het heugelijke nieuws dat je een nieuw btw-identificatienummer toegewezen krijgt. Jij bent overigens niet de enige die deze brief heeft mogen ontvangen. Alle eenmanszaken krijgen per 1 januari 2020 een nieuw btw-idee.

Waarom heb ik een nieuw btw-id nodig?
In het omzetbelastingnummer – en het daarvan afgeleide btw-nummer – dat de Belastingdienst toekent aan eenmanszaken, zit het burgerservicenummer (BSN) van de ondernemer verwerkt. Dat is in strijd met de huidige regelgeving rondom privacy, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet Algemene Verordening Gegevensbescherming (UAVG). De Autoriteit Persoonsgegevens legde begin december 2018 aan de minister van Financiën een verbod op voor het verwerken van het BSN in het btw-nummer. Dit verbod gaat in op 1 januari 2020. Het was dus noodzakelijk om hier iets aan te doen. Vanaf december 2018 is er gewerkt aan een oplossing op basis van een advies van een commissie van deskundigen aan de staatssecretaris van Financiën.

Moet ik nu met twee nummers gaan werken?
Het korte antwoord daarop is ja. Afgelopen jaar werd gezocht naar een integrale aanpak: één nieuw nummer voor eenmanszaken. Dat bleek een te omvangrijke operatie, en niet haalbaar binnen een jaar. De Belastingdienst heeft veel ict-systemen die dan aangepast zouden moeten worden. Bovendien zijn die systemen ook nogal verouderd. Daardoor zou het veel tijd kosten om alles aan te passen op één nieuw nummer. Er is nu gekozen voor de zogenaamde factuurvariant. De ondernemers moeten het nieuwe btw-id vanaf 1 januari 2020 gebruiken op hun facturen en op hun website. Het is bedoeld voor hun zakelijke contacten. Voor de communicatie met de Belastingdienst blijft hun oorspronkelijke omzetbelastingnummer in stand. De Belastingdienst streeft er overigens wel naar om in de toekomst over te gaan naar één btw-nummer. Het is nu nog niet bekend wanneer dat gaat gebeuren.

Gaat de Belastingdienst het gebruik van het nieuwe btw-id controleren?
Uiteindelijk gaat de Belastingdienst het gebruik van dit nieuwe nummer controleren, maar de organisatie streeft ernaar om allereerst de ondernemers goed te informeren en instrueren. Daarna worden deze nieuwe fiscale regels pas gecontroleerd en gehandhaafd. Het maakt natuurlijk wel verschil of iemand per ongeluk een keer het verkeerde nummer gebruikt of dat dit structureel gebeurt. Controleren van het btw-id-nummer op de facturen kan plaatsvinden bij controlebezoeken aan ondernemers. Of bij de aangiftes van de omzetbelasting. Daarnaast zijn de websites van ondernemers natuurlijk openbaar.

Ben je benieuwd naar aanvullende informatie over de wijzigingen betreft het btw-id? Bezoek dan de website van de Belastingdienst.

Btw