Waarom de bouwsector massaal gaat staken

De boeren schreeuwen, waar de bouwers zwijgen. Toch lijkt het erop dat de stikstofdiscussie ook een grote invloed heeft op de toekomst van de bouw. Na een lange periode van stilte besloten, in navolging tot de boeren, ook de bouwers massaal te gaan staken.

Waren we niet juist gefixeerd op CO2?
Ja, dat klopt! Dit gaat echter vooral om klimaatverandering. Naast het CO2 probleem kampen we daarnaast wereldwijd met een stikstofoverschot. Deze milieukwestie legt op het moment een groot deel van de Nederlandse bouwplannen plat.

Wat is die stikstofcrisis nu eigenlijk?
De term stikstofcrisis enigszins misleidend. Stikstof is namelijk een van de hoofdbestanddelen van de lucht die jij en ik dagelijks inademen. De keerzijde is echter wel, dat wanneer er dus meer stikstof in de lucht zit er minder ruimte is voor zuurstof.

Een kort scheikundelesje: stikstof kan zich ook hechten aan andere atomen, zoals zuurstof (O) en waterstof (H). Over zulke zogenoemde ‘reactieve’ verbindingen – stikstofoxiden (NOx) en ammoniak (NH3) – hebben we het als het over de stikstofcrisis gaat.

Is stikstof echt zo slecht als men doet overkomen?
Deze stikstofverbindingen zijn niet per definitie slecht. Ze zijn onmisbaar voor het leven en komen op natuurlijke wijze voor in allerlei processen. Stikstofverbindingen zorgen voor de groei van planten en zijn een essentiële bouwstof voor ons eigen lichaam. Echter, de hoeveelheid reactief stikstof op aarde is afgelopen eeuw echter verdubbeld. Dit zorgt voor een gigantisch stikstofoverschot. Maar hoe gevaarlijk is dit stikstofoverschot nu echt?

Erg gevaarlijk! Het stikstofoverschot is volgens veel ecologen het grootste probleem waar de Nederlandse natuur mee kampt. En daarom is het land op slot gezet voor meerdere sectoren. Geen enkel project dat mogelijk ook maar een klein beetje bijdraagt aan nieuwe stikstofuitstoot, krijgt nog een vergunning.

Een hoger beroep tegen de uitspraak van de rechter is niet mogelijk. De rijksoverheid, provincies en gemeenten schatten dat 18.000 projecten worden getroffen door de stikstofcrisis. In de praktijk zullen dat er waarschijnlijk nog meer zijn (van Dongen & Voermans, 2019).

Ontslagen en faillissementen
Wanneer de situatie zoals deze nu is blijft aanhouden wordt er op korte termijn gevreesd voor ontslagen bij bouwbedrijven of zelfs faillissementen. Maar kunnen bouwbedrijven op dit moment veel doen om het stikstofprobleem tegen te gaan? Elektrische vrachtwagens en bulldozers zijn op dit moment simpelweg bijna nog niet beschikbaar. Dus een uitstoot van 0 procent is voorlopig onhaalbaar. Daarbij komt dat veel elektriciteit met fossiele brandstof wordt opgewekt (DvhN, 2019).

De stikstofdiscussie zal ongetwijfeld nog veel worden besproken in de komende weken, zo niet maanden. Laten we met zijn allen hopen op een goede afloop en dat we maar snel weer met de stilgelegde projecten aan de slag mogen.

bouwprotest
Btw