Disclaimer voor forzaunita.nl
Partners In Techniek B.V. (Kamer van Koophandel: 13041298), hierna te noemen verkoper, verleent u hierbij toegang tot pitbv.nl en nodigt u uit de aangeboden diensten te gebruiken cq. te kopen. Partners In Techniek B.V. behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
Partners In Techniek B.V. spant zich in om de inhoud van pitbv.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op pitbv.nl aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Partners In Techniek B.V..

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op pitbv.nl geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst of enige vorm van schade claimen met Partners In Techniek B.V. Voor op pitbv.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Partners In Techniek B.V. nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Partners In Techniek B.V. en haar licentiegevers.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Partners In Techniek B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.